woensdag 1 juni 2011

Sprinkhaanzanger


Vanmiddag toch maar weer gezocht naar de Sprinkhaanzanger bij de natuurplas Breeveld. Niet makkelijk om te zien, maar vandaag wel eenvoudig om te horen. Tussen al het zanggeweld van de Rietzanger valt het rateltje van de Sprinkhaanzanger snel op, maar het kost wel even zoeken voordat ik de zanger zelf in de kijker heb.


Helaas zit hij midden op een eiland zodat de wandeling naar de andere kant niets uitmaakt. Ik moet het er mee doen....

Terwijl ik de S.Z. doe, vliegt een Buizerd met een dood beest in de klauwen vlak over me. De rovers zijn me gunstig gezind deze week. Tegen het licht in maak ik snel wat plaatjes van de succesvolle vogel.Verder dus de Rietzangers (veel) en een vissende Visdief. En een hoop dansende Libellen: De Vroege Glazenmaker en de Gewone Oeverlibellen gaan er rustig voor zitten. De Grote Keizerlibel is deze keer niet te fotograferen. Een Klein Koolwitje (bovenaan) op een paarse plant is fotogeniek. Een broedse Meerkoet maakt ruzie met een paar Kuifeenden en de Oeverzwaluwen jagen permanent over het water. Allemaal gewoon bij deze plas.


Kortom: Missie geslaagd, zij het matig, en een heerlijk bruin hoofd!

Geen opmerkingen: