vrijdag 31 oktober 2014

Mark ii

De aankondiging van de nieuwe Canon 7D Mark 2 is nu een paar weken oud. Om niet de laatste te zijn heb ik direct daarna mijn 7D verkocht, en mij aangemeld voor een mailing als die nieuwe uitkomt. De reden: de lichtgevoeligheid en snelheid van die Mark 2.

Met een "releasedatum" van 11 november in mijn hoofd komt het mailtje van vanmiddag dus als een verrassing: ik kan een camera ophalen!

Dus rijd ik naar Capelle, koop dat ding en lees het boekje. Het is dan ook bijna donker als ik nog even naar buiten loop voor de eerste foto's met dat nieuwe apparaat dat lijkt te doen wat het belooft.
Het lijkt er op dat de ruis, die storend aanwezig was in de oude 7D, nu goeddeels verdwenen is. Net op tijd dus voor het sombere winterseizoen. Morgen lekker weer en dus beproeven met de vliegende vrienden die ik nu met 10 beelden per seconde kan vastleggen!

Alleen is het wachten nog op de aanpassing in Lightroom, want die ondersteunt deze nieuwe camera nog niet. Voorlopig fotografeer ik tegen mijn gewoonte in in JPG….


zondag 26 oktober 2014

Heen en weer

Het begint als een lekker rustig dagje. Geen echte plannen en dus besluit ik mijn oudste even naar huis te brengen in Rotterdam, dan even de Maasvlakte bekijken, door naar Maassluis voor wat terrariumspullen en dan weer lekker naar de bank.

Deel 1 gaat prima, dus door naar Oostvoorne waar een Kleine Vliegenvanger zit. Altijd leuk, een Vliegenvanger en deze is net even wat zeldzamer dan de Grauwe of de Bonte. Ik sluit aan bij een select groepje en al snel zie ik de Kleine die typisch vliegenvangersgedrag vertoont, en regelmatig terugkomt op één plek. Het is nog bewolkt, maar met een beetje spelen met de instellingen komt de vogel aardig op de foto.

De witte staart deels zichtbaar


Hier ergens zit ie!
Dan rijd ik nog een rondje Maasvlakte om de Arendbuizerd te vinden, maar dat lukt niet. Dus besluit ik de boot te nemen naar Maassluis waar de reptielenwinkel zondagsopening heeft. Ik sta vooraan in de rij voor de boot nadat ik net de vorige mis, als de Koereiger in Lopik (nieuwe regiosoort) en de Spaanse Mus (nieuwe voor Nederland) piepen. Ik laat de winkel maar even schieten en rijd terug naar de Maasvlakte waar ontdekker Garry Bakker de vogel nog steeds in beeld heeft. Ondanks een poging om de vogel, die in een leuke groep Vinken, Kepen en Zwarte Roodstaarten zit, van dichtbij te fotograferen komt de Mus niet op de foto. Jammer, maar wel een nieuwe soort voor mij!

Dan "even" naar Benschop om die Koereiger op mijn regiolijst bij te schrijven. En dat valt niet mee! Ik tel acht Grote Zilverreigers, maar de kleinere Koereiger komt eerst niet in beeld. Het is op een afstandje ook best lastig om een Grote Zilverreiger en een Koereiger te onderscheiden. Uiteindelijk stapt de kleinere reiger uit een slootkant waardoor ik door de telescoop eindelijk een Koereiger in mijn regio zie.  Maar wel op een meter of tweehonderd, dus de foto's zijn bedroevend.

Zo blijft het fotografisch bij de Kleine Vliegenvanger, maar als vogelaar heb ik natuurlijk een topdag met de Spaanse Mus en de Koereiger!


zondag 19 oktober 2014

Baardvrouw

Met de restanten van de orkaan Gonzalo op komst, gebruik ik de ochtend voor een wandeling in de Waverhoek. Ik hoop op Baardmannetjes in het zonnetje die in Woerden nog uitbundig schijnt.
Onderweg zie ik de strakke lijn van de frontbewolking liggen, en Waverhoek ligt al in het bewolkte gebied. Maar, het is nog licht en droog dus wandel ik naar een stuk met riet en lisdoddes.

Als snel hoor ik het toontje van de Baardmannetjes die zich verschuilen in het riet. Het waait stevig en dan is het niet eenvoudig om de prachtige en goed gecamoufleerde vogeltjes te vinden. Ik let vooral op het vliegen van de pluizen uit de "sigaren" en vind zo een vrouwtje Baardman dat driftig aan de pluizen plukt. Een prachtig gezicht waarbij ook duidelijk is hoe goed deze vogels wegvallen tegen de achtergrond. De lisdodde wordt in een minuut of tien gestript terwijl ik mijn platen maak.

Aan het begin van de sessie
En aan het eind: een lege sigaar
Nu is een Baardman mannetje nog net even mooier met zijn baardstreep, dus ik loop nog even rond waarbij ik Marianne Wustenhoff tref. Samen zien we wel wat vogels heen en weer vliegen, maar een echte fotokans komt niet meer. Het lukt om één mannetje in het riet vast te leggen. Als het begint te spetteren neemt Marianne al snel de benen ("ik maak later nog wel hele mooie foto's") en ik loop nog even een rondje.Op de plas is het vol met Smieten, Slobeenden en Wintertalingen. Een Lepelaar vliegt over en ook hier is veel vogeltrek met Kneutjes, Rietgorzen en Veldleeuwerikken. Ik vind nog een paar Zwarte Ruiters en een Rosse Grutto die samen onrustig door het gebied vliegen. Als de regen dan wat doorzet ga ik lekker aan de lunch, in spanning of de plaatjes van de Baardman een beetje gelukt zijn.


zaterdag 18 oktober 2014

Gebrekkige trekteller

Net als vorige week breng ik een paar uurtjes door op de trektelpost bij Lopik. De Horde heet de winderige plek aan de Lek. Veelal bezet door een paar zeer ervaren internationale trektellers die op grote afstand de vlucht van een Sijs onderscheiden van die van een Vink, en op geluid feilloos determineren. Geloof me, als je daarbij staat, rest slechts bescheidenheid. Ik ben vandaag -als laatste, ik ben niet zo van heel vroeg op- samen met Gert Vonk bij de groep aangesloten.

De Horde (Lopik)
Zaterdag 18 oktober 2014   


Telperiode: 8:00 - 14:45
Type telling: alle soorten
Weer (eerste periode): wind ZZO4, bewolking 3/8, zicht 10000m, temperatuur 13 ℃, dunne bewolking, max. 21C
Tellers (eerste periode): Leo Kramer, Gert Vonk, Paul van de Werken, Ronald Jansen, Kees de Leeuw & Arjan Boele
Aalscholver21Wulp1Koperwiek3106
Grote Zilverreiger
10 + 11 r.NKokmeeuw7Grote Lijster17
Toendrarietgans8Kleine Mantelmeeuw1Pimpelmees17
Kolgans
118Holenduif3Koolmees4
Grauwe Gans166Houtduif185Gaai1
Smient55Grote Bonte Specht2Kauw135
Wintertaling2Boomleeuwerik*54Zwarte Kraai1
Pijlstaart3Veldleeuwerik1910Spreeuw19170
Slobeend1Boerenzwaluw*1Ringmus94
Kuifeend10Huiszwaluw*2Vink10270
Sperwer2Graspieper93Keep4
Buizerd5Waterpieper1Groenling6
Visarend*1Grote Gele Kwikstaart6Putter8
Torenvalk2witte kwikstaart spec.17Sijs40
Smelleken2Heggenmus1Kneu54
Scholekster1Beflijster2Kruisbek1
Goudplevier9Merel1Appelvink1
Kievit66Kramsvogel2Rietgors44
Watersnip7Zanglijster123Atalanta12

Totaal: 35897 exemplaren, 57 soorten, 6:45 uren


Vet = Opmerkelijke waarneming (schaarse of zeldzame vogelsoort of hoog aantal)

* = Extra informatie ingevuld (beweeg muis over soortnaam)
Opmerking: Mooie telling met goede trek van o.a. Vink (5e dag, max. 15.041 en nu 7 dagen met 10.000+ Vinken), Spreeuw (dagrecord, was 13.305 op 11-03-2012), Boomleeuwerik (3e dag, max. 61 op 28-10-2009) en Veldleeuwerik (3e dag, max. 2925 op 29-10-2005). Record-late Huiszwaluwen vlogen samen laag de Lek over (laatste datum was op 16 oktober in 2001 en vandaag ook pas de 11e oktober-waarneming). Boerenzwaluw is redelijk normaal in oktober maar deze is toch wel al vrij laat, we hebben maar 4 latere waarnemingen (laatste op de 25e oktober in zowel 2009 al 2010). En de Visarend, die gaf een fijn showtje weg.

De aantallen zijn enorm, met een record voor de Spreeuw. Maar daarvoor sta ik natuurlijk niet op de wind. Vorige week scoorde ik nog de Boomleeuwerik en de IJsgors als nieuwe jaarsoorten voor de regio, vandaag komt daar geen nieuwe soort bij. Ik ben namelijk te laat voor de Appelvink die nog wel nieuw was geweest. En ik ben te vroeg weg voor de Visarend die volgens de foto's van Arjan Boele vlak over de telpost vliegt. Maar ja….. Ik leer ondertussen veel van de trektellers en het is gezellig in het ontluikende zonnetje. 
Wel kan ik lekker oefenen op de rap voorbijvliegende vogels, wat niet tot heel mooie foto's heeft geleid. De door Kees de Leeuw ontdekte Smelleken komt aardig op de plaat, en de Veldleeuwerik en Vinken gaan ook nog wel. Maar verder…..


Mijn hartslag gaat nog wel een keer fors omhoog als iemand "Pallas" roept, wat normaal voor een Pallas' Boszanger zou staan. Als ik omkijk (ik kijk steeds noordoost) zie ik de lachende gezichten van de nestors die meer naar het zuiden kijken. Ik bekroon de grap met een foto. 


Het is echt wel een andere manier van vogelen, dat trektellen. Moeilijker dan achter een al gemelde bijzonderheid aanrijden, lastiger dan een gebied afzoeken. Het gaat razendsnel, determineren moet in een paar seconden en tijd voor een goede bewijsplaat is er vaak niet. Mijn petje af dus voor Arjan, Kees, Leo en Ronald. De pesterijtjes (en stoere verhalen) nemen Gert en ik graag op de koop toe. 

Leo: dank voor de heerlijke koek. Dat dan wel weer!