dinsdag 19 april 2011

Avondlicht

Het is prachtig aan de plas Breeveld: avondlicht strijkt het riet waaraan hier en daar Rietzangers en Rietgorzen hangen, luid zingend met af en toe een baltsvluchtje. Er zijn tientallen Grauwe Gans-kuikens die in slagorde de moeders volgen. Opnieuw zie ik de Bruine Kiekendief, die landt op één van de eilandjes. Mogelijk een nest? 
Ach, het zijn geen bijzondere soorten, en de plaatjes korrelen een beetje door het weinige licht. Vier Zwartkopmeeuwen krijg je niet vaak op de foto, dus dat is dan wel weer aardig. Ik laad de hond in en vertek bij een prachtige avondzon.

Geen opmerkingen: