zondag 25 april 2010

Zomerwandeling

Een lekkere warme dag, zo'n 20 graden met wat gesluierde bewolking. Camera mee en op pad naar de Groene Jonker om te proberen de Zwarte Stern vast te leggen. Dak open natuurlijk, het kan weer. Het grote voordeel: je hoort alles: onderweg stop ik een paar keer omdat er allerlei veelbelovende zang klinkt. Een hele kudde Rietzangers, nieuw voor dit jaar, en een Koekoek die ik ook nog kan vinden. In Noorden klinkt opnieuw de Snor maar de KBV is niet te zien.

In de Jonker aangekomen aanschouw ik de meeuwen en de sternen: Vooral de Dwergmeeuwen en de Zwarte Sternen overheersen het beeld.
Op een eilandje rusten er een stel, anderen vliegen jagend over de plassen, duikend naar prooi. Maar echt lekker in beeld komen ze niet. Opnieuw vliegen er Zwartkopmeeuwen over.
Dus toch maar het gebied in. Rietgors, Tapuit, Oeverloper, Visdiefje, Tureluur, Grutto, Kievit, Kemphaan, Geoorde Fuut(mooi!), Bosruiter, Kleine Plevier, ze zijn er allemaal. Ook hier hele hordes Rietzangers die druk hun plekje claimen.

Gek genoeg mis ik de Groenpootruiter en de Zwarte Ruiter die eerder wel zijn gezien, en zo in het plaatje hadden gepast. Wel veel Grauwe Ganzen, met jongen. Een leuk gezicht.....

Kortom, geen nieuwe soorten, wel een paar plaatjes van soorten die je niet snel goed op de plaat krijgt en een paar plaatjes waarover ik best tevreden ben.
Dwergmeeuw

Rietgors

Zwartkopmeeuw

Geoorde Fuut

Kleine Plevier en Bosruiter

Familie Gans

Tapuit (3x)Kievit, Kemphaan en Tureluur

Geen opmerkingen: