woensdag 28 april 2010

Blauwborst

Eigenlijk zou ik morgen vrij zijn, maar gezien het weer een switch gemaakt: Vandaag vrij! De hond mee naar een gebiedje achter Oudewater, naar ontwikkelingsgebied Willeskop bij Polsbroekerdam.


Aangekomen wandel ik met een aardige meneer uit Veenendaal mee (naam vergeten, sorry) die in het bestuur van de stichting zit die dit gebied beheert, en hij blijkt heel goed te zijn in geluiden: Spotvogel, Braamsluiper en Tuinfluiter worden door hem gemakkelijk herkend, al zien we ze slecht zo tussen het bladerdek.


Wel zie ik kans een paar andere zangers te fotograferen zoals de Fitis, de Rietzanger en twee Rietgorzen in de bomen (een  paartje, leuk want de dames zie ik niet zo vaak). Boven de plas jagen de Buizerd en de Bruine Kiekendief en scheppen Visdieven vis. De plas zit vol met eenden, zwanen en ganzen: een paar achtergebleven Smienten, Kuifeenden en Canadese ganzen in gezelschap van heel veel Knobbelzwanen. Tussen het pitriet rusten een Tureluur, een Grutto en een Watersnip.

Ik ga op mijn gemak aan de rand van het broedgebied zitten om rustig een paar zangers te bekijken. Talloze Rietgorsmannen en Rietzangers zingen vrolijk en maken baltsvluchtjes. Ik denk een Sprinkhaanzanger te spotten, maar die is te snel. Bij het zoeken naar dat beestje vind ik de Blauwborst.
Eerste beeld

Die Blauwborsten zaten me al een beetje dwars: je hoort en ziet ze wel, maar een goede foto maken was me al die tijd niet gelukt. Ik sluip de vogel dus achterna en maak mijn eerste foto van dit prachtige vogeltje. Een uur lang volg ik de Blauwborst-man zingend en insecten vangend, steeds vliegend naar een nieuwe uitkijkpost. Heel dichtbij kom ik niet, maar eindelijk kan ik een serie maken. Hieronder een deel van de oogst (ik ben er blij mee!).

Dat beest rechts wordt uit de lucht geplukt..
ZingendGeen opmerkingen: