woensdag 7 april 2010

Middag Natuurplas

Al eerder schreef ik over de Natuurplas Breedveld: Nou, als je niet echt een liefhebber bent, moet je er nu niet zijn. Voor de aanleg van de recreatieplas denderen de zware machines door het gebied. Maar, dat wist ik niet, en dus deed ik een rondje.

De bekende Zwarte Zwanen, samen met de gekortwiekte Knobbelzwanen, zwemmen ongestoord rond. Ze zijn tam. In het riet de Rietgorzen die ruziemakend een nestelplaats veroveren. Ik vind ze prachtig, meestal in de top van een rietpluim wiegend en zingend.

Opvallend veel zangertjes: de Fitis en de Tjiftjaf pulken zaadjes uit de bomen. De Heggemus en de Vink, Roodborstjes en Winterkoningen, Putters vliegen luid roepend over.

In de moerassen nestelen de Kievitten en de Grauwe Ganzen, met de Meerkoeten als waakzame buren. Geen foto's: ze zitten op het nest.... Onderweg kom ik weer dagvlinders tegen. Koolwitjes en Dagpauwogen fladderen om met heen. Aan de beschadigingen te zien gaat het nog om overwinteraars.

Teruglopend naar de auto zie ik over het spoor een oude bekende. Ik reis dagelijks tussen Woerden en Utrecht en spot dan regelmatig een heel lichte Buizerd (die ik in het begin graag voor een Visarend aanzag). Als een witte vlek zit hij (of zij) in een boom. Van vrij grote afstand een plaatje gemaakt: zo licht worden ze vaak voor iets anders aangezien, dus het is een leuk voorbeeld.Bijna thuis toch nog even langs de uilen: diep weggedoken in een dakgoot vind ik er weer één. Als bewijs toch maar het matige plaatje.
Geen opmerkingen: