woensdag 11 mei 2011

Snip en dip

In de startblokken naar Reeuwijk om de Witwangstern te zoeken, wijzigt opnieuw mijn plan: de Grote Grijze Snip zit in Delfgauw. Ik rijd dus een stukje door om die zeer zeldzame soort te zien. En dat lukt, in gezelschap van Conny Leidekker en Inge van Nieuwenhoven (die een man blijkt; een heel verhaal). Gezellig dus weer, maar de Snip zit ver weg en het tegenlicht vermoordt alle kleur. Door de scoop van Conny kan ik het beest goed bekijken, dus de nieuwe soort van de dag is binnen. De foto's zijn klassieke bewijsplaatjes: janken met de pet, dus.

In de polder een keur aan soorten. Bontbekplevier, Bosruiter, Oeverloper, Tureluur, Lepelaar, Kemphaan en een scala ganzen en eenden. Van de zangertjes laten vooral de Rietgors en de Blauwborst zich zien. En een Blauwborst vind ik altijd geweldig mooi.
Terwijl de groep vogelaars groeit, vertrek ik alsnog naar Reeuwijk. Het wordt een zwaar verhaal: kilometers sjouw ik langs de plas, maar de witwang is niet te vinden. Jammer. Poging 3 is dus ook een dip. Maar, het is lekker weer en er is genoeg te zien. Geoorde Futen en Kuifeenden op de plas. Talloze Kokmeeuwen, Zwarte Sterns en Visdieven (beginnen te broeden), en een paar van de Krooneenden laten zich goed bekijken.
Na gisteren de Grote Karekiet op de plaat gezet te hebben, levert de wandeling veel Kleine Karekieten op. Ook die zitten graag in het riet, maar het lukt om een paar exemplaren in focus te krijgen.

Tussendoor fluiten ook de Rietzangers weer mee. Herkenbaar aan de donkere pet en de oogstreep laten ook die zich weer redelijk goed zien, af en toe een baltsvluchtje makend.


Het is warm ondertussen, en snakkend naar een slok water (in de auto gelaten...) staak ik mijn zoektocht. Een snip en een dip....en een Kleine Mantelmeeuw tot slot.

Geen opmerkingen: