woensdag 24 maart 2010

Vluchten


Terwijl half vogelend Nederland in Wassenaar op zoek gaat naar de Griel, maar de Kuifkoekoek vindt, rijd ik naar Noorden voor een rustige wandeling in één van de leukste nieuwe natuurontwikkelinggebieden die ik ken: De Groene Jonker. Onderweg even de Hollandse Kade af en op bezoek bij het kantoor van Staatsbosbeheer. Daar zijn de laatste tijd een paar Velduilen gezien en bij de meeuwenkolonie vliegen een paar Zwartkopmeeuwen. Een medewerker vertelt me dat ik te laat ben voor de uilen: die zijn weg. Ik moet het doen met Knobbelzwanen, een Witte Kwikstaart, een Rietgors, een Winterkoning, een Wulp en een Fazant. Ach....Bergeend
Door naar de Jonker. Het ligt er zonnig bij en het stikt van de verscholen beesten, zal later blijken.
Ik wandel het gebied rond en merk op dat er vreselijk veel spinnetjes rondkruipen. Mooi voer. Ik fotografeer mijn eerste Tureluur voor dit jaar, Grutto's, Scholeksters, Wulpen, Kievitten en zo meer. Futen en Meerkoeten te over, een enkele Geoorde Fuut en alle soorten eenden: Slob-, Berg-, Krak-, Wilde, Tafel-eend. En de Smient, natuurlijk. Terwijl de weilanden langzaam de hordes ganzen zijn verloren, zitten ze hier nog allemaal. Ik kiek vooral Grauwe ganzen, maar ook komen Brand- en Kolganzen voorbij vliegen.  De rovers zijn er ook: Buizerd, Torenvalk, Blauwe en Bruine Kiekendief, een Sperwer. Een groepje Witte Kwikstaarten ontbreekt ook niet, vooral tegen de dijk fouragerend. In het riet roepen de Gorzen. Een groep Aalscholvers vliegt voorbij, op weg naar de broedstek, denk ik.
En dan die rotor: een heli vliegt pal over het gebied, vast op weg naar Schiphol, een stukje verderop.

Hele hele vogelbestand komt in actie: de lucht vult zich met duizenden vogels die geschrokken een minuutje door elkaar vliegen en dan weer onzichtbaar verdwijnen in het gebied. Toch een leuk gezicht, maar het moest verboden worden.

Alles

Kolgans

Brandgans

Grauwe gans

Krakeend

Aalscholvers

Mijn kale hoofd is een beetje rood. Ik duik weer onder het cabriodak en pak ik Zegveld toch weer even de tamme Krooneenden mee.

Mijn schoenen en broek zitten geheel onder de modder van het moeras.... Dus, laarzen aan en naar Noorden: wat een leuk gebied!
Op een dak in Zegveld....

Geen opmerkingen: